Correlació Forex

Taula de correlacions

Els següents quadres expressen la relació entre les paritats diversos sectors del mercat de divises. El coeficient de correlació destaca la similitud dels moviments de les paritats entre les dues.

  • Si la correlació és alta i positiva, llavors les monedes es mouen en la mateixa forma.
  • Si la correlació és alta i negativa, llavors les monedes s'estan movent en la direcció contrària.
  • Si la correlació és baixa les monedes no es mouen en la mateixa forma.
Num.periods

5min correlation

 AUDUSDEURJPYEURUSDGBPUSDNZDUSDUSDCADUSDCHFUSDJPY 
AUDUSD100
-59
7.3
61.2
24.9
-84.1
-13.8
-55.1
AUDUSD
EURJPY-59
100
56
-13.9
20.1
23.3
-48.6
10.5
EURJPY
EURUSD7.3
56
100
31
42.3
-37.5
-99
-76.4
EURUSD
GBPUSD61.2
-13.9
31
100
65.5
-66.9
-33.4
-48
GBPUSD
NZDUSD24.9
20.1
42.3
65.5
100
-43.4
-44.4
-34.5
NZDUSD
USDCAD-84.1
23.3
-37.5
-66.9
-43.4
100
41.5
63.2
USDCAD
USDCHF-13.8
-48.6
-99
-33.4
-44.4
41.5
100
80.9
USDCHF
USDJPY-55.1
10.5
-76.4
-48
-34.5
63.2
80.9
100
USDJPY
 AUDUSDEURJPYEURUSDGBPUSDNZDUSDUSDCADUSDCHFUSDJPY 

hourly correlation

 AUDUSDEURJPYEURUSDGBPUSDNZDUSDUSDCADUSDCHFUSDJPY 
AUDUSD100
-68.6
81.2
66.5
76.8
-87.4
-83.3
-89.3
AUDUSD
EURJPY-68.6
100
-39.4
-19.7
-52.7
47.6
42.2
64.8
EURJPY
EURUSD81.2
-39.4
100
84.1
89.7
-94.6
-99.3
-95.5
EURUSD
GBPUSD66.5
-19.7
84.1
100
73.2
-88.1
-80.8
-75.9
GBPUSD
NZDUSD76.8
-52.7
89.7
73.2
100
-89.2
-91.9
-91.2
NZDUSD
USDCAD-87.4
47.6
-94.6
-88.1
-89.2
100
94.5
93.6
USDCAD
USDCHF-83.3
42.2
-99.3
-80.8
-91.9
94.5
100
95.8
USDCHF
USDJPY-89.3
64.8
-95.5
-75.9
-91.2
93.6
95.8
100
USDJPY
 AUDUSDEURJPYEURUSDGBPUSDNZDUSDUSDCADUSDCHFUSDJPY 

daily correlation

 AUDUSDEURJPYEURUSDGBPUSDNZDUSDUSDCADUSDCHFUSDJPY 
AUDUSD100
50.4
74.3
70
75.9
-74.8
-72.8
-67.9
AUDUSD
EURJPY50.4
100
85
56.7
72.2
-60.7
-80.5
-17.9
EURJPY
EURUSD74.3
85
100
82.8
94.8
-84.6
-98.2
-67.1
EURUSD
GBPUSD70
56.7
82.8
100
88.6
-87.5
-79.6
-75.1
GBPUSD
NZDUSD75.9
72.2
94.8
88.6
100
-89.3
-93.7
-75.4
NZDUSD
USDCAD-74.8
-60.7
-84.6
-87.5
-89.3
100
87.2
72.5
USDCAD
USDCHF-72.8
-80.5
-98.2
-79.6
-93.7
87.2
100
69.9
USDCHF
USDJPY-67.9
-17.9
-67.1
-75.1
-75.4
72.5
69.9
100
USDJPY
 AUDUSDEURJPYEURUSDGBPUSDNZDUSDUSDCADUSDCHFUSDJPY 

weekly correlation

 AUDUSDEURJPYEURUSDGBPUSDNZDUSDUSDCADUSDCHFUSDJPY 
AUDUSD100
-59.5
-18.7
4.3
52.6
-48.5
15.2
-65.9
AUDUSD
EURJPY-59.5
100
67
49.7
16.3
70.7
-70.7
89.8
EURJPY
EURUSD-18.7
67
100
27.3
27
45.7
-91.2
27.4
EURUSD
GBPUSD4.3
49.7
27.3
100
76.9
62.1
-57.5
48.5
GBPUSD
NZDUSD52.6
16.3
27
76.9
100
30.2
-49.8
5.2
NZDUSD
USDCAD-48.5
70.7
45.7
62.1
30.2
100
-63.8
64.4
USDCAD
USDCHF15.2
-70.7
-91.2
-57.5
-49.8
-63.8
100
-37.6
USDCHF
USDJPY-65.9
89.8
27.4
48.5
5.2
64.4
-37.6
100
USDJPY
 AUDUSDEURJPYEURUSDGBPUSDNZDUSDUSDCADUSDCHFUSDJPY