Correlació Forex

Taula de correlacions

Els següents quadres expressen la relació entre les paritats diversos sectors del mercat de divises. El coeficient de correlació destaca la similitud dels moviments de les paritats entre les dues.

  • Si la correlació és alta i positiva, llavors les monedes es mouen en la mateixa forma.
  • Si la correlació és alta i negativa, llavors les monedes s'estan movent en la direcció contrària.
  • Si la correlació és baixa les monedes no es mouen en la mateixa forma.
Num.periods

5min correlation

 AUDUSDEURJPYEURUSDGBPUSDNZDUSDUSDCADUSDCHFUSDJPY 
AUDUSD100
-46.9
-35.5
-75.2
-29.4
-57.1
-16.6
-16.6
AUDUSD
EURJPY-46.9
100
-8.3
34.3
29.9
41.9
48.2
84.1
EURJPY
EURUSD-35.5
-8.3
100
68.8
-42.5
18.4
-79.4
-60.4
EURUSD
GBPUSD-75.2
34.3
68.8
100
1.4
49.6
-20.9
-10
GBPUSD
NZDUSD-29.4
29.9
-42.5
1.4
100
10.7
60.6
46.4
NZDUSD
USDCAD-57.1
41.9
18.4
49.6
10.7
100
13.4
21.3
USDCAD
USDCHF-16.6
48.2
-79.4
-20.9
60.6
13.4
100
81.2
USDCHF
USDJPY-16.6
84.1
-60.4
-10
46.4
21.3
81.2
100
USDJPY
 AUDUSDEURJPYEURUSDGBPUSDNZDUSDUSDCADUSDCHFUSDJPY 

hourly correlation

 AUDUSDEURJPYEURUSDGBPUSDNZDUSDUSDCADUSDCHFUSDJPY 
AUDUSD100
-53.8
47.4
91.8
76.8
-69
-61.1
-89.7
AUDUSD
EURJPY-53.8
100
38.9
-68.4
-33.6
-9
-20.3
73.2
EURJPY
EURUSD47.4
38.9
100
34.6
46.3
-85.6
-97.7
-34.3
EURUSD
GBPUSD91.8
-68.4
34.6
100
73
-61.3
-51.3
-95.2
GBPUSD
NZDUSD76.8
-33.6
46.3
73
100
-59
-56.4
-68.7
NZDUSD
USDCAD-69
-9
-85.6
-61.3
-59
100
89.8
54.2
USDCAD
USDCHF-61.1
-20.3
-97.7
-51.3
-56.4
89.8
100
51.6
USDCHF
USDJPY-89.7
73.2
-34.3
-95.2
-68.7
54.2
51.6
100
USDJPY
 AUDUSDEURJPYEURUSDGBPUSDNZDUSDUSDCADUSDCHFUSDJPY 

daily correlation

 AUDUSDEURJPYEURUSDGBPUSDNZDUSDUSDCADUSDCHFUSDJPY 
AUDUSD100
-41
-28.9
68.5
71.9
-67.7
-15.4
-29.8
AUDUSD
EURJPY-41
100
76.1
-46.6
-39.5
39.2
-50.4
65.4
EURJPY
EURUSD-28.9
76.1
100
-16.2
-1.9
8.6
-84.8
0.8
EURUSD
GBPUSD68.5
-46.6
-16.2
100
92.2
-87.9
-31.9
-53.1
GBPUSD
NZDUSD71.9
-39.5
-1.9
92.2
100
-85.7
-41.9
-58.7
NZDUSD
USDCAD-67.7
39.2
8.6
-87.9
-85.7
100
37.4
50.4
USDCAD
USDCHF-15.4
-50.4
-84.8
-31.9
-41.9
37.4
100
21.3
USDCHF
USDJPY-29.8
65.4
0.8
-53.1
-58.7
50.4
21.3
100
USDJPY
 AUDUSDEURJPYEURUSDGBPUSDNZDUSDUSDCADUSDCHFUSDJPY 

weekly correlation

 AUDUSDEURJPYEURUSDGBPUSDNZDUSDUSDCADUSDCHFUSDJPY 
AUDUSD100
-37.1
-0.3
11.3
52.1
-43
0.3
-52.1
AUDUSD
EURJPY-37.1
100
79.4
70.8
45.4
75.7
-80.2
92.9
EURJPY
EURUSD-0.3
79.4
100
64.3
58.6
62.8
-96.3
51.3
EURUSD
GBPUSD11.3
70.8
64.3
100
84.5
65.5
-77.7
61
GBPUSD
NZDUSD52.1
45.4
58.6
84.5
100
39.5
-68.5
28.5
NZDUSD
USDCAD-43
75.7
62.8
65.5
39.5
100
-70.7
68.5
USDCAD
USDCHF0.3
-80.2
-96.3
-77.7
-68.5
-70.7
100
-54.6
USDCHF
USDJPY-52.1
92.9
51.3
61
28.5
68.5
-54.6
100
USDJPY
 AUDUSDEURJPYEURUSDGBPUSDNZDUSDUSDCADUSDCHFUSDJPY