Correlació Forex

Taula de correlacions

Els següents quadres expressen la relació entre les paritats diversos sectors del mercat de divises. El coeficient de correlació destaca la similitud dels moviments de les paritats entre les dues.

  • Si la correlació és alta i positiva, llavors les monedes es mouen en la mateixa forma.
  • Si la correlació és alta i negativa, llavors les monedes s'estan movent en la direcció contrària.
  • Si la correlació és baixa les monedes no es mouen en la mateixa forma.
Num.periods

5min correlation

 AUDUSDEURJPYEURUSDGBPUSDNZDUSDUSDCADUSDCHFUSDJPY 
AUDUSD100
29.1
10.2
89.7
61.6
-79.8
29.4
30
AUDUSD
EURJPY29.1
100
60.8
48
-36
-5
-25.6
71.3
EURJPY
EURUSD10.2
60.8
100
23.4
-13.9
-22
-78.8
-0.3
EURUSD
GBPUSD89.7
48
23.4
100
38.8
-70.4
16.3
39.4
GBPUSD
NZDUSD61.6
-36
-13.9
38.8
100
-69.4
40.7
-28.1
NZDUSD
USDCAD-79.8
-5
-22
-70.4
-69.4
100
-4.6
11.6
USDCAD
USDCHF29.4
-25.6
-78.8
16.3
40.7
-4.6
100
32.4
USDCHF
USDJPY30
71.3
-0.3
39.4
-28.1
11.6
32.4
100
USDJPY
 AUDUSDEURJPYEURUSDGBPUSDNZDUSDUSDCADUSDCHFUSDJPY 

hourly correlation

 AUDUSDEURJPYEURUSDGBPUSDNZDUSDUSDCADUSDCHFUSDJPY 
AUDUSD100
-94.7
80
94.2
70.3
-95.1
-85.2
-97.2
AUDUSD
EURJPY-94.7
100
-67.6
-84.4
-68.7
89.8
77.3
97.8
EURJPY
EURUSD80
-67.6
100
84.3
80.3
-86.1
-98
-81.5
EURUSD
GBPUSD94.2
-84.4
84.3
100
76.2
-88.2
-84.9
-90.2
GBPUSD
NZDUSD70.3
-68.7
80.3
76.2
100
-73.5
-81.7
-76.8
NZDUSD
USDCAD-95.1
89.8
-86.1
-88.2
-73.5
100
92.2
95.1
USDCAD
USDCHF-85.2
77.3
-98
-84.9
-81.7
92.2
100
88.6
USDCHF
USDJPY-97.2
97.8
-81.5
-90.2
-76.8
95.1
88.6
100
USDJPY
 AUDUSDEURJPYEURUSDGBPUSDNZDUSDUSDCADUSDCHFUSDJPY 

daily correlation

 AUDUSDEURJPYEURUSDGBPUSDNZDUSDUSDCADUSDCHFUSDJPY 
AUDUSD100
-39
-12.4
68.6
67.6
-61.7
-18.2
-48.2
AUDUSD
EURJPY-39
100
80.2
-38.3
-19.6
25.1
-59.8
55.8
EURJPY
EURUSD-12.4
80.2
100
-1.2
25.5
-19.1
-92.6
-4.8
EURUSD
GBPUSD68.6
-38.3
-1.2
100
89.5
-87.1
-32.7
-62.3
GBPUSD
NZDUSD67.6
-19.6
25.5
89.5
100
-86.2
-54
-68.1
NZDUSD
USDCAD-61.7
25.1
-19.1
-87.1
-86.2
100
48.6
68.5
USDCAD
USDCHF-18.2
-59.8
-92.6
-32.7
-54
48.6
100
28.7
USDCHF
USDJPY-48.2
55.8
-4.8
-62.3
-68.1
68.5
28.7
100
USDJPY
 AUDUSDEURJPYEURUSDGBPUSDNZDUSDUSDCADUSDCHFUSDJPY 

weekly correlation

 AUDUSDEURJPYEURUSDGBPUSDNZDUSDUSDCADUSDCHFUSDJPY 
AUDUSD100
-39.6
-2.7
13.4
53.2
-43.5
1.4
-53.7
AUDUSD
EURJPY-39.6
100
77.5
66
42.1
74
-78.6
91.9
EURJPY
EURUSD-2.7
77.5
100
56.7
54.1
59.1
-95.5
46.4
EURUSD
GBPUSD13.4
66
56.7
100
84.3
63.1
-73.4
57.4
GBPUSD
NZDUSD53.2
42.1
54.1
84.3
100
37.5
-66.3
25.4
NZDUSD
USDCAD-43.5
74
59.1
63.1
37.5
100
-68.6
66.7
USDCAD
USDCHF1.4
-78.6
-95.5
-73.4
-66.3
-68.6
100
-50.6
USDCHF
USDJPY-53.7
91.9
46.4
57.4
25.4
66.7
-50.6
100
USDJPY
 AUDUSDEURJPYEURUSDGBPUSDNZDUSDUSDCADUSDCHFUSDJPY